15 stycznia 2018 r.

 

Poniedziałek, 15.01.2017r. 7.00 O pomyślne zakończenie kontroli w firmie Justyny i błog. Boże w dalszej pracy (15) 7.00 Za + Dorotę Czurę – greg (15) 7.00 Za + o. Tycjana Zgraję – greg (15) 18.30 Za ++ Krystynę i Antoniego Płóciennik. 18.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące. 18.30 Za + Antoniego Kowalskiego w 20 roczn. śmierci i za ++ z rodziny.

Wtorek, 16.01. 2017 r. 7.00 O pomyślne zakończenie kontroli w firmie Justyny i błog. Boże w dalszej pracy (16) 7.00 Za + Dorotę Czurę – greg (16) 7.00 Za + o. Tycjana Zgraję – greg (16) 18.30 Zbiorowa do św. Antoniego.

Środa, 17.01. 2017 r. 7.00 O pomyślne zakończenie kontroli w firmie Justyny i błog. Boże w dalszej pracy (17) 7.00 Za + Dorotę Czurę – greg (17) 7.00 Za + o. Tycjana Zgraję – greg (17) 18.30 Za ++ Antoninę i Hipolita Niwczyk. 18.30 Za + Joannę Śliwa.

Czwartek, 18.01. 2017 r. 7.00 O pomyślne zakończenie kontroli w firmie Justyny i błog. Boże w dalszej pracy (18) 7.00 Za + Dorotę Czurę – greg (18) 7.00 Za + o. Tycjana Zgraję – greg (18) 18.30 Zbiorowa do św. Franciszka.

Piątek, 19.01.2017 r. 7.00 O pomyślne zakończenie kontroli w firmie Justyny i błog. Boże w dalszej pracy (19) 7.00 Za + Dorotę Czurę – greg (19) 7.00 Za + o. Tycjana Zgraję – greg (19) 18.30 Za + Wiesławę Małecką 18.30 Za + Aleksandra Pieprzyka – od chrzestnej z rodziną.

Sobota, 20.01.17 r. 7.00 O pomyślne zakończenie kontroli w firmie Justyny i błog. Boże w dalszej pracy (20) 7.00 Za + Dorotę Czurę – greg (20) 7.00 Za + o. Tycjana Zgraję – greg (20) 18.30 Za ++ Annę, Aurelię, Stanisława Dura. 18.30 Za ++ dziadków Helenę i Antoniego Janowskich, Stanisławę i Jana Płóciennik, Stanisławę, Wojciecha Świderskich, Ludwikę, Antoniego Paluszkiewicz. 18.30 Za + Alojzego Grzelewskiego i + żonę Teresę – od wnuka Juliana z żoną Marleną i synami.

Niedziela, 21.01.2017 r. 7.00 Za + Janinę Grześkowiak. 7.00 O pomyślne zakończenie kontroli w firmie Justyny i błog. Boże w dalszej pracy (21) 7.00 Za + Dorotę Czurę – greg (21) 7.00 Za + o. Tycjana Zgraję – greg (21) 9.00 Za ++ Agnieszkę, Franciszka, Antoniego, Władysławę Wawrzyniaków. 9.00 Za ++ Walerię, Józefa Krzyżoszczak i + Jadwigę Sobasik. 9.00 Za + Marka Tyczyńskiego w 2 roczn. śmierci i Andrzeja Tyczyńskiego w 12 roczn. śmierci. 12.00 Za ++ Halinę Kowalczyk, Marię i Czesława Wiśniewskich, Jana Marcinkowskiego. 12.00 Za ++ Urszulę, Stanisława Śmierzchałów i Praksedę Wolną. 12.00 Z okazji 60 roczn. urodzin Eugeniusza, z podziękowaniem za przeżyte lata, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny. 17.00 Za + Danutę Nowacką i ++ z rodziny Nowackich i Kubackich. 17.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.