Klasztor Ojców Franciszkanów Karolinki 
Zakon Braci Mniejszych, Sanktuarium Świętego Franciszka, Nowicjat - zapraszamy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All Wydarzenia
Nabożeństwa majowe
 • Apr
 • 27
 • 2015

Nabożeństwo majowe (zwane potocznie majówką) – nabożeństwo odprawiane w maju w Kościele katolickim ku czci Matki Bożej, podczas którego odmawia się lub odśpiewuje Litanię Loretańską oraz modlitwę Pod Twoją Obronę. W naszym Kościele nabożeństwa majowe w tygodniu o godz. 18:00, a w niedzielę o 16:30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Św. Józef - patron ludzi pracy
 • Apr
 • 27
 • 2015

Kościół katolicki ukazuje św. Józefa jako wzór takich cnót, jak posłuszeństwo Bogu, wiara, pracowitość, męstwo, sprawiedliwość, czystość, piękna miłość, skromność, ubóstwo, milczenie, opanowanie i inne. Por. ks. Jan Berthier "Kult i naśladowanie Świętej Rodziny"; Święty Józef jest wzorem męstwa i paradygmatem ojcostwa. Jako postać biblijna św Józef jest zwieńczeniem Starego Testamentu. Święty Józef jest doskonale oddany woli Bożej. Jako głowa Świętej Rodziny z Nazaretu został przez Boga obdarzony wyjątkową łaską i zaufaniem, wyrażająca się w tym że Bóg powierzył mu Maryję i Jezusa - Syna Bożego pod jego opiekę, w związku z tym Kościół katolicki uważa go za

Ogłoszenia
Klasztorne
 

Rok 2015.

 

Ogłoszenia


 • Apr
 • 27
 • 2015

26 kwietnia 2015r.

 • Apr
 • 27
 • 2015

12 kwietnia 2015r.

 • Apr
 • 27
 • 2015

5 kwietnia 2015r.

 • Apr
 • 27
 • 2015

29 marca 2015r.

Intencje


 • Apr
 • 27
 • 2015

26 kwietnia 2015r.

 • Apr
 • 27
 • 2015

12 kwietnia 2015r.

 • Apr
 • 27
 • 2015

29 marca 2015r.

Inne


 • Apr
 • 27
 • 2015

Klasztor Karolinki

Formacje klasztorne
Klasztor
Franciszkański zakon świeckich
 
Liturgiczna służba ołtarza
 
Nowicjat braci mniejszych
 

All Nowicjat
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
 • Apr
 • 27
 • 2015

Pięknie jest przeżywać Uroczystość Zmartwychwstania Pana Jezusa we wspólnocie zakonnej, pięknie jest być tak blisko tych ważnych wydarzeń. Nasze serca są wdzięczne Panu Bogu za tak wielka łaskę. Wam wszystkim życzymy, aby obecność pośród nas Chrystusa Zmartwychwstałego na nowo odnowiły naszą wiarę i by Chrystus mógł zwyciężać w miłości, przebaczeniu, radości, pokoju, wierności i nadziei.

Misterium o Spowiedzi Świętej w Kobylinie
 • Apr
 • 27
 • 2015

Nasza wspólnota nowicjacka w dniach 30 i 31 marca br. udała się do sanktuarium Kobylińskiego, aby przeżyć przygotowane przez braci postulantów Misterium o Tajemnicy Spowiedzi Świętej. To misterium było doskonałą sposobnością do dobrego przygotowania się do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

Imieniny ojca Józefa
 • Apr
 • 27
 • 2015

W tym dniu swoje imieniny zakonne obchodził o. Józef – magister nowicjatu. Jest to dzień , w którym wszyscy bracia w swoich modlitwach pamiętali o ojcu solenizancie, dziękując Bogu za wszelkie dobra jakie zsyła przez posługę o. Józefa. Ojcu magistrowi życzymy wielu łask od Pana.

Słowo Boże - Niedziela
„ Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają.”

Z życia klasztoru - aktualności

Franciszkańskie Centrum Powołaniowe - TrzejTowarzysze

Wszystkich zainteresowanych spotkaniami formacyjnymi w Chorzowie zapraszamy do zapoznania z poniższym materiałem. Bliższych informacji na miejscu w Klasztorze udziela także o. mgr nowicjatu Józef Czura
"W pierwszy weekend po świętach wielkanocnych w dniach 10-12 kwietnia 2015 r. w FCMP "Trzej Towarzysze" w Chorzowie odbył się weekend powołaniowy. Uczestniczyło w nim

Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
na Wielkanoc 2015 roku

W Chrystusowym krzyżu nadzieja nasza

 

Szanowni i Drodzy Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II!

Zwycięzca śmierci

"Tak, Chrystus zmartwychwstały powoduje, że i my powstajemy z martwych, gdyż On nosi w sobie pełne człowieczeństwo, On, Niepodzielny, czyste istnienie w komunii. „Wczoraj byłem ukrzyżowany z Chrystusem”, głoszą jutrznie paschalne, „dziś z Nim jestem wyniesiony do chwały. Wczoraj byłem umarły z Nim, dziś łączę się z Jego Zmartwychwstaniem; wczoraj z Nim byłem pogrzebany, dziś wraz z Nim budzę się ze snu śmierci”. Śmierć biologiczna i wszystkie śmierci cząstkowe, które

Zakończyliśmy rekolekcje

Dziś zakończyliśmy 4-dniowe Rekolekcje Wielkopostne, które to prowadził o. Efraim Kostrzewa z Cieszyna. Wszystkim wiernym bardzo dziękujemy za liczne uczestnictwo i wsparcie prowadzonego przez Ojca Efraima Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łukasza Ewangelisty. Składki zebrane w Niedzielę i w tygodniu zostały przekazane na rzecz potrzebujących.  

Nowa strona internetowa

 

Oddaję do użytku nową stronę internetową Kościoła klasztornego na Goruszkach.
Niech służy ona dobrze Społeczności klasztornej, a także Państwu w celach informacyjnych.
Marcin Grędziak

 

 

 

 

Imieniny Ojca Józefa Czury

Dziś swoje imieniny zakonne obchodził ojciec Józef Czura, tutejszy magister nowicjatu. Msza w intencji o. Józefa została odprawiona o godz. 18:30, w której to uczestniczyła cała brać zakonna i liczni wierni. Ojcu Józefowi z okazji imienni życzymy wielu łask Bożych i błogosławieństwa.

Skontaktuj się z nami