Klasztor Ojców Franciszkanów Karolinki 
Zakon Braci Mniejszych, Sanktuarium Świętego Franciszka, Nowicjat - zapraszamy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


All Wydarzenia
Odpust Matki Boźej Anielskiej - niedziela 2 sierpnia 2015r.
 • Aug
 • 04
 • 2015

U stóp Asyżu wznosi się bazylika Matki Bożej Anielskiej, wybudowana w XVI wieku. W samym centrum tej renesansowej świątyni znajduje się skromny kościółek benedyktyński z IX wieku, zwany Porcjunkulą. Pierwotny tytuł tego kościoła brzmiał - Najświętszej Maryi Panny z Doliny Jozafata. Według bowiem podania kapliczkę mieli ufundować pielgrzymi wracający z Ziemi Świętej. Mieli oni przywieźć grudkę ziemi z grobu Matki Bożej, który sytuowano w Dolinie Jozafata w Jerozolimie. Nazwę Matki Bożej Anielskiej prawdopodobnie nadał świątyni św. Franciszek z Asyżu.

 

 

W przyszłą niedzielę 2 sierpnia przypada w naszym kościele odpust Matki Bożej Anielskiej tzw. Porcjunculi. Msze św. w tym dniu o godz. 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00 - suma odpustowa, 17.00 i 18.30. Kazanie wygłosi i będzie przewodniczył sumie odpustowej o. Dydak Rycyk ofm.

Zapraszamy do św. Franciszka i Antoniego
 • Aug
 • 04
 • 2015

Zapraszamy w każdy wtorek i czwartek na Mszę i modlitwę do świętego Antoniego (wtorek) i świętego Franciszka (czwartek w krypcie kościoła) o godzenie 18:30. Zachęcamy także do zamawiania intencji mszy wotywnych do świętych w zakrystii Kościoła klasztornego.  

Ogłoszenia
Klasztorne
 

Rok 2015.

 

Ogłoszenia


 • Aug
 • 04
 • 2015

26 lipca 2015 r.

 • Aug
 • 04
 • 2015

19 lipca 2015r.

 • Aug
 • 04
 • 2015

12 lipca 2015r.

 • Aug
 • 04
 • 2015

5 lipca 2015r.

 • Aug
 • 04
 • 2015

28 czerwca 2015 r.

Intencje


 • Aug
 • 04
 • 2015

3 sierpnia 2015 r.

 • Aug
 • 04
 • 2015

20 lipca 2015r.

 • Aug
 • 04
 • 2015

13 lipca 2015r.

 • Aug
 • 04
 • 2015

6 lipca 2015r.

 • Aug
 • 04
 • 2015

29 czerwca 2015r.

Inne


Formacje klasztorne
Klasztor
Franciszkański zakon świeckich
 
Liturgiczna służba ołtarza
 
Nowicjat braci mniejszych
 

All Nowicjat Myśli niedokończone
Odwiedziny u braci na Ukrainie
 • Aug
 • 04
 • 2015

W naszej prowincji zakonnej bracia posługują w obrządku rzymsko katolickim i greko-katolickim. W obrządku greckim bracia pracują na Ukrainie. W związku z tym mamy dwa nowicjaty w Polsce w Miejskiej Górce (w Wielkopolsce) i na Ukrainie w Tarnopolu. Aby była większa wieź między współbraćmi, raz w roku bracia odwiedzają się wzajemnie. Miesiąc wcześniej przyjechali do Polski bracia z Ukrainy z o. magistrem Idzim, a w dniach 21-27 czerwca br., my odwiedziliśmy braci na Ukrainie. Te odwiedziny były bardzo budujące i składamy Bogu serdecznie dziękczynienie za wielka łaskę i możliwość odwiedzenia barci.

Słowo Boże - Niedziela
„Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój”

Z życia klasztoru - aktualności

W klasztorze zamieszkały dwie owieczki!

Aktualności

"Wiele osób uważa, że św. Franciszek z Asyżu był wyjątkowym miłośnikiem przyrody i świata stworzonego. I słusznie! Bo nie kto inny, tylko właśnie on nazywał słońce, księżyc, gwiazdy, wodę, ziemię, rośliny oraz zwierzęta swoimi braćmi i siostrami. Zwierząt nie nazywał nigdy „braćmi mniejszymi”. Tak mówił o współbraciach. A to z racji pokory – cnoty, którą posiadł w stopniu doskonałym i której wymagał od swoich naśladowców.

 

Nowa tablica informacyjna

Aktualności

Już niedługo na parkingu przy Klasztorze,w miejscu starej tablicy informacyjnej zostanie zamontowana nowa tablica z pełną nazwą Klasztoru, porządkiem Mszy świętych, spowiedzi oraz adresem internetowych. 

Podziękowania za wsparcie misji OFM

Aktualności

W miniona niedzielę o. Paschalis zebrał na potrzeby misji w Boliwii 4.572,50 PLN. Bóg zapłać za złożone ofiary.

 

Św. Franciszek odkrył w Ewangelii wymiar misyjny swego Zakonu. Jako pierwszy wśród zakonodawców ujął prawnie w swojej Regule zadanie misyjne wśród niechrześcijan. Obowiązek głoszenia Ewangelii niechrześcijanom od samego początku istnienia Zakonu stał się istotnym elementem w służbie Kościołowi

Zakończono remont części nowicjackiej

Aktualności

Zakończył się remont części nowicjackiej klasztoru. Aktualnie spłacamy wynikające z tego zobowiązania. Bardzo dziękujemy za wszelką życzliwość i pomoc okazywaną klasztorowi. Za wspólną modlitwę, złożone ofiary i życzliwość składamy serdeczne Bóg zapłać. Niech pan Bóg wam wynagradza swym błogosławieństwem. Zapewniamy o stałej modlitwie za wszystkich dobroczyńców.

Podziękowanie za przygotowanie odpustu

Aktualności

Za wspólną modlitwę, złożone ofiary i życzliwość składamy serdeczne Bóg zapłać. Szczególne podziękowania p. Wiesławie Nowakowskiej z Sobiałkowa za wypiek chlebków św. Antoniego oraz wszystkim za pomoc w przygotowaniu odpustu św. Antoniego. Niech pan Bóg wam wynagradza swym błogosławieństwem. Zapewniamy o stałej modlitwie za wszystkich dobroczyńców.

Przyjęcie do grona ministratów

Aktualności

W dniu dzisiejszy tj. 28.05.2015r. w dzień Święta Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana podczas mszy w kaplicy św. Franciszka przy udziale braci nowicjuszy, braci z zakonu świeckich został zaślubiony nowy ministrant - Grzegorz. Mszy przewodniczył i słowo Boże wygłosił o. Nereusz, który wprowadził kandydata do grona ministrantów, życząc mu

Nowicjat 2014/2015 - wpierajmy ich modlitwą i swoją obecnością

Aktualności

„Idźcie na cały świat...”. Powołaniem każdego brata mniejszego jest głoszenie Słowa Bożego, o czym przypominają nam najważniejsze dokumenty zakonu. 1 września 2014 r. rozpoczęliśmy piękny rok nowicjatu. Po porannej Mszy św. udaliśmy się pieszo z dotychczasowego domu postulanckiego w Kobylinie do domu nowicjackiego w Miejskiej Górce. W trakcie naszej pielgrzymki przeżywaliśmy dzień skupienia. Przypatrywaliśmy się swojemu powołaniu i porównywaliśmy je do drogi, którą wspólnie kroczyliśmy do sanktuarium św. Franciszka. Podobnie jak w życiu zakonnym, tak i na naszej drodze pielgrzymkowej doświadczaliśmy wiele radości, ale i zmęczenia. Uczyliśmy się, że

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na Goruszkach

FZŚ

16 maja br. odbyła się kapituła wyborcza Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na Goruszkach. W skład nowego zarządu weszli: br. Piotr Popielas – przełożony, brat Piotr Chodorowski – z-ca przełożonego, brat Marian Orłowski – sekretarz, siostra Elżbieta Popielas – skarbnik, siostra Barbara Witkowska – formacyjna.

Na pomoc ofiarom trzęsienia zemi w Nepalu

Aktualności

W ubiegłą niedzielę, na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu zebraliśmy przed kościołem 2.448 zł 85 groszy. Bóg zapłać za złożone ofiary.

Skontaktuj się z nami